CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sửa đổi lần cuối: 22h20 Ngày 11 tháng 07 năm 2020

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của website www.tienlunstore.com

Website www.tienlunstore.com được điều hành bởi Đặng Thị Tiến gọi tắt là TienlunStore.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của website www.tienlunstore.com , bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận. Và hãy nhớ, bạn có thể tìm thấy các biện pháp kiểm soát để quản lý thông tin và bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn tại tài khoản của tôi.

TienlunStore nhận ra rằng, khách hàng, khách truy cập, người dùng và những người khác, những người đang sử dụng www.tienlunstore.com đều coi trọng quyền riêng tư. Trong mục Chính sách bảo vệ riêng tư mô tả chi tiết những thông tin quan trọng về sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập được từ người sử dụng trên các trang web TienlunStore. Chúng tôi cung cấp chính sách Chính sách bảo vệ riêng tư để giúp bạn làm một quyết định về việc có nên sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng trang web TienlunStore nữa hay không.

Việc bạn sử dụng của các trang web của TienlunStore và tất cả các thông tin cá nhân cung cấp trên các trang web của chúng tôi vẫn còn tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

Xin lưu ý rằng bất kỳ hình ảnh, video, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng bởi người dùng trên mạng TienlunStore sẽ được đăng công khai, do đó không được coi đây là “thông tin cá nhân” và do đó không thuộc Chính sách bảo vệ riêng tư .

TienlunStore cần những thông tin gì?

Cung cấp thông tin người dùng: Thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) mà bạn cung cấp cho TienlunStore khi đăng ký dịch vụ TienlunStore hoặc tham gia nhiều hoạt động khác nhau trên các trang web TienlunStore như tải hình ảnh, gửi bình luận, tải lên video, đăng tin nhắn trong các diễn đàn của chúng tôi.

Cookie: Khi bạn truy cập trang web TienlunStore, Chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie – một tập tin văn bản nhỏ có chứa một chuỗi các ký tự số và chữ – vào máy tính của bạn để xác định tính duy nhất của trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cả hai cookie, cookie tạm thời (session) và vĩnh viễn (persistent). Cookie vĩnh viễn sẽ lưu trên ổ đĩa cứng của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt. Cookie vĩnh viễn sẽ được sử dụng khi lần sau bạn ghé vào trang web. Cookie vĩnh viễn có thể được gỡ bỏ bằng cách làm theo hướng dẫn trong trình duyệt tập tin trợ giúp của bạn. Cookie tạm thời sẽ biến mất ngay sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt web của bạn để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của các trang web TienlunStore không thể hoạt động đúng nếu tính năng “chấp nhận cookies” bị vô hiệu hóa.

Tập tin Log: Thông tin đăng nhập được báo cáo tự động vào trình duyệt của bạn mỗi khi bạn xem một trang web. Khi bạn đăng ký hoặc xem trang web TienlunStore, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn ghé thăm một trang web. Những bản ghi máy chủ có thể bao gồm các thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Internet Protocol (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang exit / Universal Resource Locators (URL), loại nền tảng, số lần nhấp chuột, tên miền, các trang đích, trang đã xem và thứ tự của các trang, số lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, ngày và thời gian yêu cầu của bạn, và một hoặc nhiều cookie có thể nhận diện trình duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?

Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung mà bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến (trên diễn đàn thảo luận, trong các tin nhắn khu vực và blog, trong trang hồ sơ công cộng của bạn, vv) trở nên công bố công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. Bất kỳ hình ảnh, chú thích, video hoặc các nội dung khác mà bạn cung cấp để các trang web TienlunStore có thể được phân phối lại qua Internet và các kênh truyền thông khác, và có thể được xem bởi công chúng nói chung.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích ngoài marketing hay hành chính (chẳng hạn như thông báo thay đổi trang web chính TienlunStore hoặc cho các mục đích dịch vụ khách hàng). Chúng tôi sử dụng cả hai thông tin cá nhân của bạn và các thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh người sử dụng, tập tin cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, dữ liệu kích chuột, vv) để cải thiện chất lượng và thiết kế của các trang web TienlunStore và để tạo ra tính năng mới, chương trình khuyến mãi, các chức năng và dịch vụ bằng cách lưu trữ, theo dõi và phân tích sở thích của người dùng và xu hướng.

Chúng tôi sử dụng cookies và đăng nhập các thông tin về: (a) ghi nhớ thông tin để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của bạn vào TienlunStore, (b) cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin; (c) giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, (d) giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập, (e) theo dõi các mục, đệ trình của bạn, và tình trạng trong chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi (f) chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các kỹ sư của chúng tôi được liên kết với các địa chỉ IP được kiểm soát bởi một công ty web cụ thể hoặc ISP và truy cập (g) Thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.

Khi nào TienlunStore tiết lộ thông tin

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân cho các công ty con của chúng tôi với mục đích xử lý thông tin như vậy thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý xử lý thông tin phù hợp với Chính sách bảo vệ riêng tư của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng hết nỗ lực hợp lý để hạn chế sử dụng các thông tin đó và sử dụng bảo mật thích hợp và các biện pháp an ninh khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân khi cần phải làm theo luật pháp, hay hành động đó là cần thiết để thực hiện theo quy định của pháp luật nhà nước hoặc trả lời các lệnh của tòa án, hầu tòa, hoặc đảm bảo tìm kiếm.

Thông tin này có thể cần thiết để điều tra, ngăn ngừa, hoặc có hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đên các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm điều khoản bảo mật của chúng tôi, hoặc bị pháp luật cấm.

TienlunStore cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc không có thông tin nhận dạng cá nhân mà TienlunStore tin, phù hợp hoặc cần thiết để thực thi các chính sách bảo mật của chúng tôi, có biện pháp phòng ngừa trách nhiệm pháp lý, để điều tra và bảo vệ chúng ta chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba cáo buộc này, để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ, để bảo vệ an ninh hay sự thống nhất trang web của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ, và để thực hiện hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của TienlunStore, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể từ chối gửi thông tin cá nhân thông qua các trang web TienlunStore, trong trường hợp này TienlunStore có thể sẽ không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của bạn và tùy chỉnh email bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang hồ sơ cá nhân tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng các tập tin phương tiện truyền thông được tải lên bởi người dùng tại trang web TienlunStore không thể được gỡ bỏ và vẫn thuộc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi bạn được truy cập và thay đổi hồ sơ cá nhân. Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.

Cam kết của chúng tôi để bảo mật dữ liệu

TienlunStore sử dụng các biện pháp bảo vệ thương mại hợp lý vật chất, quản lý, kỹ thuật để bảo tồn tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật cho tất cả các thông tin bạn chuyển tải lên TienlunStore. Đây là rủi ro của bạn. Một khi chúng tôi nhận được thông tin mà bạn gửi, TienlunStore sẽ nỗ lực đảm bảo sự an toàn của hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là một sự đảm bảo rằng thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi, hoặc bị phá hủy bởi vi phạm của bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, quản lý của chúng tôi.

Nếu TienlunStore biết đến lỗi trong hệ thống an ninh, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn qua thư điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. TienlunStore cũng có thể đăng tải thông báo trên trang web của chúng tôi khi vi phạm an ninh xảy ra. Để nhận được một thông báo bằng văn bản miễn phí về thông báo vi phạm an ninh (hoặc rút lại chấp thuận của bạn nhận được thông báo điện tử), bạn nên thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo vệ riêng tư

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh định kỳ và điều này sẽ được phản ánh ở “ngày tháng chỉnh sửa cuối cùng” nằm ở phía đầu trang . Xin vui lòng xem lại trang này để ở nhận biết của bất kỳ thay đổi nào. Nói chung, Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức được được mô tả trong Chính sách bảo vệ riêng tư có hiệu lực trong thời gian mà chúng tôi nhận được thông tin các nhân do bạn cung cấp. Khi chấp nhận tiếp tục sử dụng dịch vụ TienlunStore, cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận Chính sách bảo vệ riêng tư này và bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.

Phản hồi

Xin vui lòng liên hệ với TienlunStore với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật của TienlunStore qua email: tienlunstore@gmail.com

hoặc liên hệ tại đây : LIÊN HỆ

Trân trọng cảm ơn !