Evering Primrose là thương hiệu có hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm silicone cho ngành y tế và thực phẩm.
Cốc nguyệt san Evering Primrose là sản phẩm cốc nguyệt san đầu tiên được Bộ an toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) phê duyệt. Các thiết bị y tế tại Hàn Quốc đều phải tuân theo các yêu cầu và đăng kí với KFDA trước khi đưa ra thị trường và bán tại Hàn Quốc. Các quy định và hồ sơ được thực hiện rất nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế và mỹ phẩm trước khi đưa ra thị trường.