Thảo dược Xuân xuân là sản phẩm Đông y gia truyền 30 năm tại Việt Nam.
➖➖➖➖➖➖➖
✔ Sản phẩm được cục an toàn thực phẩm Bộ Y Tế xác nhận bản công bố sản phẩm của công ty CP TM TH Xuân Xuân là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty CP dược phẩm VGAS sản xuất.
✔ Dạng viên được cấp ngày cấp ngày 27/6/2019 số 8148/2019/ĐKSP
✔ Dạng nước được cấp ngày 24/5/2018 số 2955/2018/ĐKSP